23. december 2016, MŠVVaŠ SR - zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave - VK 8/2016 - PRO


23. december 2016, MŠVVaŠ SR - zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave - VK 8/2016 - PRO
Typ súboru:pdf
Velkosť:182971
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku