22. august 2017, MŠVVaŠ SR - zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Národného športového centra v Bratislave - VK 5/2017 - PRO


22. august 2017, MŠVVaŠ SR - zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Národného športového centra v Bratislave - VK 5/2017 - PRO
Typ súboru:pdf
Velkosť:182304
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku