Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

22. august 2017, MŠVVaŠ SR - zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa IUVENTY v Bratislave - VK 3/2017 - PRO


22. august 2017, MŠVVaŠ SR - zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa IUVENTY v Bratislave - VK 3/2017 - PRO
Typ súboru:pdf
Velkosť:185166