Legislatíva

     Texty všeobecne záväzných právnych predpisov uverejnených na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nie sú právne záväzné a majú len informatívny charakter. Právne záväzné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov sú uverejnené v Zbierke zákonov.

 • Regionálne školstvo
 • Vysoké školstvo
 • Veda a technika
 • Šport
 • Deti a mládež
 • Celoživotné vzdelávanie
 • Vnútorné rezortné predpisy
 • Iné predpisy
 • Plán legislatívnych úloh vlády SR
 • Materiály v medzirezortnom pripomienkovom konaní
 • Materiály na rokovaní poradných orgánov vlády SR
 • Materiály na rokovaní vlády SR
 • Materiály na rokovaní NR SR
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku