20. júl 2017, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Národného športového centra v Bratislave - VK 5/2017 - PRO


20. júl 2017, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Národného športového centra v Bratislave - VK 5/2017 - PRO
Typ súboru:pdf
Velkosť:243199
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku