20. júl 2017, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Agentúry na podporu výskumu a vývoja v Bratislave - VK 4/2017 - PRO


20. júl 2017, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Agentúry na podporu výskumu a vývoja v Bratislave - VK 4/2017 - PRO
Typ súboru:pdf
Velkosť:240064
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku