20. júl 2017, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa IUVENTY v Bratislave - VK 3/2017 - PRO


20. júl 2017, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa IUVENTY v Bratislave - VK 3/2017 - PRO
Typ súboru:pdf
Velkosť:246035
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku