2. november 2016, MŠVVaŠ SR - zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave - VK 3/2016 - PRO


2. november 2016, MŠVVaŠ SR - zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave - VK 3/2016 - PRO
Typ súboru:pdf
Velkosť:183218
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku