Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy o práci s mládežou

Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy o práci s mládežou

Dňa 31. mája 2017 prijal Výbor ministrov Rady Európy Odporúčanie CM / Rec (2017)4 o práci s mládežou. Odporúčanie bolo prijaté, ako sa predpokladalo, bez ďalšej diskusie zástupcami ministrov.

Prijatý text je dostupný na stránke Výboru ministrov: http://bit.ly/2qFfUkJ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku