18. apríla 2018, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesto učiteľa telesnej výchovy a anglického jazyka pre sekundárne vzdelávanie Európskych škôl na školský rok 2018/2019, od 1. septembra 2018


18. apríla 2018, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesto učiteľa telesnej výchovy a anglického jazyka pre sekundárne vzdelávanie Európskych škôl na školský rok 2018/2019, od 1. septembra 2018
Typ súboru:pdf
Velkosť:178776
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku