Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Ministerstvo

 • Vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Štatút MŠVVaŠ SR
 • Rozpočet MŠVVaŠ SR
 • Dokumenty a materiály
 • Poradné orgány
 • Inštitút vzdelávacej politiky
 • Organizácie rezortu
 • Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania
 • Osobný úrad MŠVVaŠ SR
 • Zamestnanci rezortu
 • Informatizácia a digitalizácia školstva
 • Povinne zverejňované materiály
 • Slobodný prístup k informáciám
 • Logo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • EDUOKO proti korupcii