Register fyzických osôb v športe

Kto je povinný byť zapísaný v registri FYZICKÝCH osôb v športe?
Fyzické osoby, ktoré vykonávajú športovú činnosť ako
a) športovec (amatérsky, profesionálny),
b) športový odborník (tréner, inštruktor, cvičiteľ, športový rozhodca, časomerač, delegát, športový masér a pod.).

Kto vykonáva zápis údajov do registra FYZICKÝCH osôb v športe?
a) športová organizácia, ak fyzická osoba JE členom klubu, či zväzu, alebo ak v klube či zväze pôsobí pracovne alebo ako dobrovoľník.
b) ministerstvo, ak fyzická osoba NIE JE príslušná žiadnej športovej organizácii (videonávod).

Ako sa vykonáva zápis do registra FYZICKÝCH osôb v športe?
a) športová organizácia prostredníctvom autorizovaného prístupu do IS športu, viď. (https://www.minedu.sk/17568-sk/register-pravnickych-osob-v-sporte/)
b) ministerstvo na základe žiadosti fyzickej osoby podľa nasledovného postupu:
ZÁPIS ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA DO IS ŠPORTU JE POTREBNÉ VYKONAŤ S DIAKRITIKOU
 

VIDEONÁVOD PRE PODANIE ŽIADOSTI
O ZÁPIS NOVEJ ČINNOTI ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA
!!! len pre FYZICKÉ osoby, ktoré nie sú príslušné žiadnaj športovej organizácii !!!

 
PORTÁL NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V ŠPORTE
 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Samotný zápis do registra fyzických osôb v športe NEOPRÁVŇUJE športového odborníka vykonávať svoju činnosť ako podnikanie. Ak chce športový odborník podnikať, musí navštíviť okresný úrad, kde požiada o zápis oprávnenia na podnikanie.


 
Pre informácie o zápise do registra FYZICKÝCH osôb v športe kontaktujte: Peter Gacík, 02/59374 637, peter.gacik@minedu.sk
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku