Október

P.č. Útvar Štát Dátum Účel Účastníci Správa zo ZPC
1 Odbor celoživotného vzdelávania Taliansko, Rím 2.-4.10. 2016 Účasť na konferencii o vzdelávaní, preškoľovaní a zamestnávaní dospelých utečencov Klempová Správa zo ZPC
2 Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Poľsko, Nałęczow 5.- 8.10. 2016 Účasť naspoločnom pravidelnom zasadnutí spoločnej Slovensko-poľskej
                    komisie humanitných vied
Stiffelová + 6 osôb Správa zo ZPC
3 Sekcia vedy a techniky Nemecká spolková republika, Hamburg 6.-7.10. 2016 Účasť na slávnostnom ukončení výstavby urýchľovacej časti XFEL a zahájenie jeho skúšobnej prevádzky Sovák, Saksl, Szabo, Zendulka, Mosná Správa zo ZPC
4 Odbor celoživotného vzdelávania Francúzsko, Štrasburg 9.-11.10. 2016 Účasť na medzinárodnej konferencii Erasmus+ za hranicami geografického a osobného priestoru: Projekty v oblasti sociálneho začlenenia a občianstva Klempová Správa zo ZPC
5 Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Francúzsko, Štrasburg 9.-11.10. 2016 Účasť na medzinárodnej konferencii Erasmus+, za hranicami geografického a osobného priestoru: projekty v oblasti sociálneho začlenenia a občianstva Lehocká Správa zo ZPC
6 Sekcia štrukturálnych fondov EÚ  Belgicko, Brusel 10.-12.10. 2016 Účasť na podujatí „OPEN DAYS, the European Week for Regions and Cities“ Halčínová Správa zo ZPC
7 Odbor celoživotného vzdelávania Grécko, Thessaloniki 12.-14.10. 2016 Účasť na druhom Policy learning fóre s názvom „Definovanie a koncipovanie vzdelávacích výstupov pre kvalifikácie v OVP“ Klempová Správa zo ZPC
8 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 12.-14.10. 2016 Workshop EK pre koordinátorov prioritných oblastí a expertov k problematike merania pridanej hodnoty makroregionálnych stratégií + Rokovanie s DSP ohľadom projektu technickej asistencie pre PA7 Szüdi Správa zo ZPC
9 Sekcia štátnej starostlivosti o šport  a mládež Belgicko, Brusel 13.-15.10. 2016 3. zasadnutie pracovnej skupiny pre šport Rady EÚ v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES)  – šport Malíková, Babiaková, Mičkovicová Správa zo ZPC
10 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 16.–17.10. 2016 Zasadnutie Pracovnej skupiny pre výskum (WP RECH) Červeňáková, Strapáčová Správa zo ZPC
11 Sekcia vedy a techniky Španielsko, Bilbao 17.-20.10. 2016 1. zasadnutie NPC/HLG EUREKA Boháček, Stadtruckerová Správa zo ZPC
12 Sekcia regionálneho školstva Švajčiarsko, Ženeva 17.-18.10. 2016 Prerokovanie implementácie Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach vo Výbore OSN pre ľudské práva Ondrášová Správa zo ZPC
13 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 17.-18.10. 2016 Účasť na 15. zasadaní Programového výboru pre NMBP (PC-NMBP) Janičkovič Správa zo ZPC
14 Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Francúzsko, Štrasburg 17.–19.10. 2016 Účasť na6. plenárnom zasadnutí Riadiaceho výboru pre vzdelávaciu politiku a prax Stiffelová Správa zo ZPC
15 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 19.10.2016 Social and Cultural Innovation
Strategy Working Group
17th Meeting
Orosová Správa zo ZPC
16 Inštitút vzdelávacej politiky             Francúzsko, Paríž             19.-21.10. 2016 Účasť na konferencii "UNESCO-Cedefop Global Skills Conference." Martinák, Šiškovič Správa zo ZPC
17 Sekcia vysokých škôl Belgicko, Brusel 19.-21.10. 2016 Účasť na podujatí Európske fórum pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež 2016 Magyarová Správa zo ZPC
18 Akreditačná komisia (AK SR) Veľká Británia 19.-21.10. 2016 Účasť na Valnom zhromaždení ENQA (ENQA General Assembly 2016) Holeček Správa zo ZPC
19 Sekcia vysokých škôl Belgicko, Brusel 20.10.2016 Účasť na stretnutí Skupiny koordinátorov pre uznávanie odborných kvalifikácií Fodorová, Zvonárová Správa zo ZPC
20 Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Poľsko, Nová Biala 20.– 22.10. 2016 Organizačné a lektorské zabezpečenie plánovaného metodického seminára na podporu vzdelávania v slovenskom jazyku pre pedagógov pôsobiacich na školách v Poľsku a na Ukrajine Banová, Džačovská, Hekkelová Správa zo ZPC
21 Sekcia vysokých škôl Čierna Hora, Podgorica 23.-25.10. 2016 BOARD meeting BFUG Jurkovič, Piovarči Správa zo ZPC
22 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 23.-24.10. 2016 Zasadnutie Pracovnej skupiny pre výskum Strapáčová Správa zo ZPC
23 Sekcia vedy a techniky Švajčiarsko, Ženeva 23.-26.10. 2016 jesenné zasadnutie výboru LHC RRB CERN Hlaváčiková Správa zo ZPC
24 Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Španielsko, Salamanca 23.-29.10. 2016 Intenzívny týždenný kurz španielskeho jazyka Mičudová Správa zo ZPC
25 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 24.- 25.10. 2016 Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie (DG R&I), Meeting of the ‘Fission’ and ‘Fusion’ configurations of the Euratom Programme Committee Brežná Správa zo ZPC
26 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 24.-25.10. 2016 Účasť na zasadnutí Programového výboru Euratom (v spoločnej konfigurácii jadrová syntéza & jadrové štiepenie) Pitel Správa zo ZPC
27 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 26.–27.10. 2016 Účasť na 10. zasadnutí Programového výboru Horizont 2020 v konfigurácii ERC-FET-MSCA, účasť na časti I – MSCA. Košťálová Správa zo ZPC
28 Sekcia informatiky Grécko, Atény 26.–29.10. 2016 eTwinning Annual Conference 2016 Pagáčová Správa zo ZPC
29 Sekcia regionálneho školstva Island, Reykjavik 26.–29.10. 2016 Polročné pracovné stretnutie zástupcov členských krajín Európskej agentúry pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie Tekelová Správa zo ZPC
30 Sekcia vysokých škôl Rakúsko, Viedeň 27.10. 2016 Konferencia a Workshop na tému „Common Training Principles for Engineers” Fodorová, Zvonárová Správa zo ZPC
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku