September

P.č. Útvar, Organizácia Štát, Mesto Dátum Účel Účastníci Správa zo ZPC
1 Sekcia vedy a techniky Švajčiarsko, Ženeva 4.-8.9. 2016 Účasť na zasadnutí: ACCU v CERNe Dubničková Správa zo ZPC
2 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 4.-5.9. 2016 Zasadnutie Pracovnej skupiny pre výskum Pitlová, Strapáčová Správa zo ZPC
3 Sekcia vysokých škôl Maďarsko, Budapešť 7.-9.9. 2016 Účasť na podujatí Európskej komisie (EK) Peer learning activity (PLA) Piovarči, Rehák Správa zo ZPC
4 Sekcia vysokých škôl Belgicko, Brusel 8.-9.9. 2016 Účasť na zasadnutí PS pre vesmír Rady EÚ Rovňanová, Pitel Správa zo ZPC
5 Sekcia vedy a techniky Švajčiarsko, Ženeva 12.-16.9. 2016 Účasť na zasadaniach  Finančného výboru CERN Molokáč Správa zo ZPC
6 Sekcia regionálneho školstva Belgicko, Brusel 14.-16.9. 2016
Aktívna účasť na 3. zasadnutí DG Working Group on School Policy „Continuity and transition in learner development“
Zacharová Správa zo ZPC
7 Sekcia vedy a techniky Holandsko 18.-20.9. 2016 Účelom cesty bola účasť na 22th PRACE AISBL Council Meeting Noga Správa zo ZPC
8 Sekcia štátnej starostlivosti o šport  a mládež Belgicko, Brusel 18.-20.9. 2016 2. zasadnutie pracovnej skupiny pre šport Rady EÚ v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES)  – šport Malíková, Babiaková, Mičkovicová Správa zo ZPC
9 Sekcia regionálneho školstva Belgicko, Brusel 19.-20.9. 2016 Pracovné stretnutie zástupcov členských krajín Európskej agentúry pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie Tekelová Správa zo ZPC
10 Sekcia vedy a techniky Slovinsko, Ľubľana 19.9. - 25.11. 2016 Výskumný pobyt v oblasti lekárskych vied zameraný na predklinický výskum a znovuobnovenie spolupráce medzi Slovenskom a Slovinskom  Šoltésová- Prnová Správa zo ZPC
11 Sekcia vysokých škôl Belgicko, Brusel 19.-21.9. 2016 Účasť na pracovnom stretnutí koordinátorov projektu             INCOMERA Maculák Správa zo ZPC
12 Sekcia vysokých škôl Belgicko, Brusel 20.9. 2016 Účasť na stretnutí Skupiny koordinátorov pre uznávanie odborných kvalifikácii Fodorová, Zvonárová Správa zo ZPC
13 Sekcia vedy a techniky Francúzsko, Štrasburg 20.-21.9. 2016 účasť na konferencii k manipulácii športových súťaží (“Propagácia a implementácia Dohovoru RE k match-fixingu”) Dedík Správa zo ZPC
14 Sekcia vedy a techniky Ruská federácia, Dubna 21.-24.9. 2016    Účasť na 120. zasadnutí Vedeckej rady SÚJV Dubnička Správa zo ZPC
15 Sekcia vedy a techniky Ruská federácia, Dubna 21.-24.9. 2016    Účasť na 120. zasadnutí Vedeckej rady SÚJV Dubničková Správa zo ZPC
16 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 22.9.2016 Účasť na zasadnutí programového výboru Horizon 2020 Richard Imrich Správa zo ZPC
17 Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Izrael, Jeruzalem 24.–27.9. 2016 účasť na2. summite globálneho vzdelávacieho priemyslu s názvom „Vzdelávanie pre inovácie a inovácie vo vzdelávaní“  Krajňák, Stiffelová Správa zo ZPC
18 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 26.- 27.9. 2016 13. pracovné zasadnutie Programového výboru pre inteligentnú, zelenú a integrovanú dopravu Kováčiková Správa zo ZPC
19 Sekcia regionálneho školstva Poľsko, Varšava 26.- 29.9. 2016 Ľudskoprávna implementačná schôdza OBSE Tomková Správa zo ZPC
20 Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež Spojené kráľovstvo Belfast 26.- 28.9. 2016 5. zasadnutie siete koordinátorov pre pohybové aktivity (HEPA Focal Points Network) Mičkovicová Správa zo ZPC
21 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 27.- 28.9. 2016 Dvanáste stretnutie Programového výboru pre MSP a Prístup k prostriedkom rizikového financovania Baďura Správa zo ZPC
22 Sekcia vedy a techniky
Švajčiarsko Ženeva
28.-29.9. 2016 Účasť na HIE ISOLDE Phase I Celebration Hlaváčiková Správa zo ZPC
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku