Jún

P.č. Útvar Štát, mesto Dátum Účel Účastníci Správa zo ZPC
1 Sekcia vedy a techniky Švajčiarsko, Ženeva 1.-3.6. 2016 57. Stretnutie ESFRI Fóra Halada Správa zo ZPC
2 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 1.-2.6. 2016 5. zasadnutie Národnej implementačnej skupiny  programu Eurostars 2 a 34.zasadnutie  Poradnej skupiny programu Eurostars 2 Stadtruckerová Správa zo ZPC
3 Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Nemecko, Berlín 5.-7.6. 2016 Účasť na seminári zameranom na prácu s ukazovateľmi EŠIF v programovom období 2014-2020 Černáková Správa zo ZPC
4 Odbor celoživotného vzdelávania Česko, Praha 6.-7.6. 2016 Účasť na konferencii Význam kvalifikace a odborné přípravy v přeshraničném zaměstnávání a pracovné stretnutie so zástupkyňou Fondu dalšího vzdělávání Klempová Správa zo ZPC
5 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 7.-8.6. 2016     9. rokovanie programového výboruHorizont 2020 Fikselová Správa zo ZPC
6 Sekcia regionálneho školstva Belgicko, Brusel 7.-8.6. 2016 Stretnutie pracovnej skupiny Lepší internet pre deti a stretnutie Riadiaceho výboru Európskej školskej siete Kachman Správa zo ZPC
7 Sekcia regionálneho školstva Luxembusko, Luxemburg
 
8.-10.6. 2016 Účasť na zasadnutí 19. zasadnutí výboru pre predškolské vzdelávanie a starostlivosť (ECEC) Hajdúková Správa zo ZPC
8 Sekcia vysokých škôl Maďarsko, Budapešť 9.-10.6. 2016 Účasť na pravidelnom stretnutí Stredoeurópskeho klastra Národných stredísk Europass Húšťavová Správa zo ZPC
9 Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Maďarsko, Budapešť 9.-10.6. 2016 Regionálna konferencia "Vzdelávanie a Európsky fond pre strategické investície" Lapínová Správa zo ZPC
10 Sekcia regionálneho školstva Taliansko, Turín 9.-10.6. 2016 ETF Governing Board Meeting Ludva Správa zo ZPC
11 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 12.-14.6. 2016 účasť na stretnutí pracovnej skupiny pre výskum Birka Správa zo ZPC
12 Sekcia vedy a techniky Švajčiarsko, Ženeva 14.-16.6. 2016 Účasť na jednaní Finančného výboru Molokáč Správa zo ZPC
13 Sekcia vedy a techniky Francúzsko, Paríž 14.-16.6. 2016 Stretnutie s GR ESA v sídle ESA v Paríži, informovanie o pokroku spolupráce SR a ESA Rovňanová, Kutka Správa zo ZPC
14 Sekcia vysokých škôl Francúzsko, Paríž 14.-15.6. 2016 Prevzatie predsedníctva v Bologna Follow-up Group (BFUG) Jurkovič, Piovarči Správa zo ZPC
15 Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Bulharsko, Sofia 15.-17.6. 2016 Účasť na konferencii „7th European Evaluation Conference "The result orientation: Cohesion Policy at work“ Halčínová Správa zo ZPC
16 Sekcia vedy a techniky Ruská federácia, Dubna - moskovská oblasť 19.-26.6. 2016 Účasť na 45. zasadnutí PAC pre fyziku častíc Dubnička Správa zo ZPC
17 Sekcia regionálneho školstva Belgicko, Brusel 19.-20.6. 2016 The New Skills Agenda for Europe (High level launch event) Ludva Správa zo ZPC
18 Sekcia vedy a techniky Švédsko, Štokholm 20.-23.6. 2016 3. zasadnutie NPC/HLG EUREKA Boháček, Stadtruckerová Správa zo ZPC
19 Sekcia vedy a techniky Nemecko 21.-23.6. 2016 Účasť na 21th PRACE AISBL Council Meeting Noga Správa zo ZPC
20 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 21.- 22.6. 2016 12. pracovné zasadnutie Programového výboru pre inteligentnú, zelenú a integrovanú dopravu Kováčiková Správa zo ZPC
21 Sekcia vedy a techniky Rakúsko, Viedeň 22.6.2016 Stretnutie partnerov projektu “National Authorities for Apprenticeships: Introduction of Elements Dual VET Slovak Republic” (INT-VET)
Zasadnutie Riadiaceho výboru a Pracovnej skupiny zaoberajúcej sa riadením kvality
Chudoba, Pitlová, Rybová Správa zo ZPC
22 Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Rakúsko, Viedeň 24.6.2016 Účasť na 86. zasadnutí riadiaceho grémia Akcie Rakúsko-Slovensko Hrudková Správa zo ZPC
23 Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Belgicko, Brusel 27.–29.6. 2016 Účasť na pravidelnom zasadnutí Výboru Erasmus+ Lehocká Správa zo ZPC
24 Sekcia vedy a techniky Francúzsko, Cadarache 28.-30.6. 2016 Účasť na 35. riadnom zasadnutí Správnej rady F4E Pitel Správa zo ZPC
25 Odbor celoživotného vzdelávania Belgicko, Brusel 28.-29.6. 2016 Účasť na výročnej konferencii EAEA Klempová Správa zo ZPC
26 Sekcia vedy a techniky Ruská federácia, Dubna - moskovská oblasť 29.6.-2.7. 2016 Účasť na 44. riadnom zasadnutí programovo -  poradného výboru                           SÚJV pre fyziku kondenzovaných látok Dubničková Správa zo ZPC
27 Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Talianska republika 29. 6. 2016 Rokovanie Moška, Čamborová, Stiffelová, Guthová, Kamenárová, Pekarovičová Zloženie zahraničnej delegácie: Miralles, Ravaglioli Správa z prijatia ZPN
28 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 30. 6. 2016 Účasť na 9. zasadnutí Programového výboru Horizont 2020 v konfigurácii ERC-FET-MSCA Košťálová Správa zo ZPC
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku