Apríl

P.č. Útvar Štát Dátum Účel Účastníci Správa zo ZPC
1 Sekcia regionálneho školstva Švajčiarsko, Ženeva 4.-5.4. 2016 Prerokovanie implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku s Výborom pre práva osôb so zdravotným postihnutím Tekelová Správa zo ZPC
2 Inštitút vzdelávacej politiky Holandsko Haag             6.-7.4. 2016 Účasť na konferencii "Evidence and Data Informed Policy Making for Education: Ways Forward" Galáš,  Šiškovič Správa zo ZPC
3 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Holandsko, Amsterdam 10.-12.4. 2016 Stretnutie generálnych riaditeľov pre vysoké školy (Directors General Meeting Higher Education) Jurkovič, Krajčovičová, Piovarči Správa zo ZPC
4 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Čierna Hora 11.-14.4. 2016 Zasadnutie COST národných koordinátorov a
196 . zasadnutie Výboru starších predstaviteľov COST CSO
Dado Správa zo ZPC
5 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Dánsko Kodaň 11.-15.4. 2016 Zasadnutie Najvyššej rady EŠ (pravidelné) Obžerová Správa zo ZPC
6 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Čierna Hora 12.-15.4. 2016 Zasadnutie Výboru starších predstaviteľov COST CSO Hajduk, Danková Správa zo ZPC
7 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Portugalsko, Braga 15.-17.4. 2016 IUVSTA ECM 122 Vincze Správa zo ZPC
8 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Švajčiarsko, Ženeva 24.-27.4. 2016 jarné zasadnutie výboru LHC RRB CERN Hlaváčiková Správa zo ZPC
9 Sekcia štátnej starostlivosti o šport  a mládež Belgicko, Brusel 24.-25.4. 2016 Zasadnutie pracovnej skupiny pre šport Rady EÚ Malíková, Babiaková Správa zo ZPC
10 Sekcia regionálneho školstva Česko, Praha 25.-26. 4. 2016 workshop „Dni thajskej kuchyne v ŠJ v ČR ZŠ Plaňany Tokárová Správa zo ZPC
11 Sekcia regionálneho školstva Česko, Praha 27.-29.4. 2016 Účasť na medzinárodnom workshope k aktuálnym otázkam školského stravovania Tokárová Správa zo ZPC
12 Odbor celoživotného vzdelávania Holandsko, Haag 27.-29.4. 2016 Účasť na Peer Learning Fóre k identifikácií zručností a kompetencií utečencov Klempová Správa zo ZPC
13 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Rakúsko, Viedeň 28.4.2016 Multilaterálne rokovanie krajín dunajského regiónu o príprave spoločnej výzvy na základe otvorenia bilaterálnych vládnych dohôd o VTS Pitlová, Szüdi Správa zo ZPC
14 Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Poľsko Varšava 28.-30.4. 2016 Výberové konanie pre štipendistov Medzinárodného vyšehradského fondu 
                                             
Hrudková Správa zo ZPC
15 Akreditačná komisia Maďarsko, Budapešť 28.-29.4. 2016 Účasť na 6. ENQA Members´forum 2016 Holeček Správa zo ZPC
16 Sekcia regionálneho školstva Belgicko, Brusel 28.-29.4. 2016 Druhé stretnutie pracovnej skupiny Digitálne zručnosti 
a kompetencie - WG DSC
Kachman Správa zo ZPC
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku