16. november 2016, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave - VK 8/2016 - PRO


16. november 2016, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave - VK 8/2016 - PRO
Typ súboru:pdf
Velkosť:245085
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku