16. november 2016, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Metodicko - pedagogického centra v Bratislave - VK 7/2016 - PRO


16. november 2016, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Metodicko - pedagogického centra v Bratislave - VK 7/2016 - PRO
Typ súboru:pdf
Velkosť:243332
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku