Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Oznámenie o zverejnení nových tlačových správ OLAF-u

08.12.2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať o zverejnení dvoch nových tlačových správ vydaných odborom Centrálny kontaktný útvar OLAF a boja proti korupcii. 

Bližšie informácie sú dostupné na nasledovných odkazoch:

http://www.olaf.vlada.gov.sk/26148/11-skoliaci-seminar-siete-komunikatorov-oafcn-v-berline-v-dnoch-30-novembra---2-decembra-2011.php

http://www.olaf.vlada.gov.sk/26149/2-medzinarodna-konferencia-o-ochrane-eura-proti-falsovaniu.php