Január

P.č. Útvar Štát, Mesto Dátum Účel Účastníci Správa zo ZPC
1 Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež Belgicko, Brusel 11.-12. 1. 2016 4. zasadnutie expertnej skupiny „zdraviu prospešné pohybové aktivity“ - HEPA Mičkovicová Správa zo ZPC
2 Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Belgicko, Brusel 11.-26.1. 2016 Zasadnutie Výboru pre vzdelávanie Rady EÚ Lopušná Správa zo ZPC
3 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Holandsko, Amsterdam 13.-15.01. 2016 Zastupovanie SR na výjazdovom rokovaní Výboru pre Európsky výskumný priestor v rámci predsedníctva Holandska Rovňanová, Gers Správa zo ZPC
4 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Belgicko, Brusel 13.-15.01. 2016 Zasadnutie koordinátorov prioritných oblastí Európskej stratégie pre Dunajský región (EUSDR) + Workshop zameraný na problematiku finančného manažmentu a reportingu Pitlová, Szüdi Správa zo ZPC
5 Sekcia štátnej starostlivosti o šport  a mládež Belgicko, Brusel 14.-15.01. 2016 Zasadnutie pracovnej skupiny pre šport Rady EÚ Malíková, Babiaková Správa zo ZPC
6 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Moldavsko, Kišiňov 17.-19.1.   2016 Rada BFUG Jurkovič Správa zo ZPC
7 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Belgicko, Brusel 17.- 20.1.  2016 Účelom cesty bola účasť na 18th PRACE AISBL Council Meeting Noga Správa zo ZPC
8 Sekcia informatiky Veľká Británia, Londýn 18.–21.1. 2016 Konferencia Microsoft Forum BETT 2016 Janáček, Molnár, Gondová Správa zo ZPC
9 Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Rakúsko, Viedeň 20.-22.1. 2016 Prerokovanie možnej spolupráce v oblasti vzdelávania, odborného školstva a učebníc Hrudková, Jakubík, Rybová Správa zo ZPC
10 Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Belgicko, Brusel 25.–26.1. 2016 Správa zo zasadnutia Výboru pre vzdelávanie Rady Európskej Únie Auxtová Správa zo ZPC
11 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Nemecko, Hamburg 26.- 29.1.  2016 Účasť na odbornom programe mítingov Sovák,Saksl, Uličný,Barák, Molokáč, Majková, Szabó, Mosná Správa zo ZPC
12 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Ruská federácia, Dubna - moskovská oblasť 27.- 30.1. 2016 Účasť na 43. riadnom zasadnutí programovo -  poradného výboru  SÚJV pre fyziku kondenzovaných látok Dubničková Správa zo ZPC
13 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskum Belgicko, Brusel 27.-29.1. 2016 Pravidelná účasť na stretnutí Skupiny koordinátorov pre uznávanie odborných kvalifikácií ako aj prvé stretnutie Asistenčných centier, ktoré vznikli na základe článku 57 b) novelizovanou smernicou 2005/36/ES Zvonárová, Fodorová Správa zo ZPC
14 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Belgicko, Brusel 27.- 30.1. 2016 33. zasadnutie Poradnej skupiny programu Eurostars Stadtruckerová Správa zo ZPC
15 Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Belgicko, Brusel 31.1.-1.2. 2016 Zasadnutie Výboru pre vzdelávanie Rady EÚ Divičanová, Lopušná Správa zo ZPC
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku