Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Usmernenie ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia

V záujme jednotného výkladu týkajúceho sa konania maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Usmernenie ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia.

formát pdf Usmernenie ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia