Usmernenie ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia

V záujme jednotného výkladu týkajúceho sa konania maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Usmernenie ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia.

formát pdf Usmernenie ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku