» Regionálne školstvo » Výchova a vzdelávanie v stredných školách » Usmernenie ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia

Usmernenie ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia

V záujme jednotného výkladu týkajúceho sa konania maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Usmernenie ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia.

formát pdf Usmernenie ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia