15. október 2018, MŠVVaŠ SR - zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave - VK 6/2018 - PRO


15. október 2018, MŠVVaŠ SR - zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave - VK 6/2018 - PRO
Typ súboru:pdf
Velkosť:342298
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku