14. júna 2019, MŠVVaŠ SR – vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie kontrolóra Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo so sídlom v Bratislave - VK 4/2019-SAAVŠ


14. júna 2019, MŠVVaŠ SR – vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie kontrolóra Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo so sídlom v Bratislave - VK 4/2019-SAAVŠ
Typ súboru:pdf
Velkosť:380418
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku