Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Vyšlo nové číslo Učiteľských novín

13.11.2014
Milí čitatelia, pedagogickí pracovníci,

     v stredu 12. novembra 2014 vyšlo v poradí už 56. číslo Učiteľských novín, v ktorých nájdete zaujímavé články či informácie. UN sa aktuálne venujú podujatiu Týždeň vedy a techniky, ktoré sa koná od 10. do 16. novembra 2014.
      Dočítate sa v nich taktiež o výskume NÚCEM zameranom na indikátory kvality vzdelávania, o úrovni vzdelanosti vo svete podľa najnovšej publikácie OECD Education at Glance, ale i o úspechu slovenského študenta na medzinárodnej súťaži v sieťových technológiách NetRiders.
      Najnovšie číslo Učiteľských novín nájdete v elektronickej podobe na stránke národného projektu ŠIOV.