Kontakt

     Inštitút vzdelávacej politiky sídli v hlavnej budove Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Stromovej 1 v Bratislave.

Poštová adresa:
Inštitút vzdelávacej politiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava
 
Generálna riaditeľka IVP:
Zuzana Baranovičová
+421-2-5937 4480
zuzana.baranovicova@minedu.sk
 
Špecifické kontakty:
hr.ivp@minedu.sk – záujem o prácu
 
IVP na Facebooku
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku