Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Nariadenia vlády SR

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 245/2018 Z. z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 245/2017 Z. z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018


nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 261/2016 Z. z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017

 
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám