Alokácia finančných prostriedkov

Ekonomické zaradenie rozpočtu:

Program 078 - Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže
Podprogram 078 18 - Podpora detí a mládeže

Prehľad rozpočtových prostriedkov určených na poskytovanie dotácií v programe 078 18 – Podpora detí a mládeže v rokoch 2008 - 2014

  
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Výška dotácií 
(€)
3 009 973 2 684 883 2 679 600 2 542 434 2 500 000 2 500 000 2 329 565

Dotácie
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku