Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Minister školstva Dušan Čaplovič diskutoval s riaditeľmi štátnych gymnázií

29.04.2014
     Pripravované zmeny v školskom zákone, zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch a ďalších právnych normách boli včera témou diskusie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča s riaditeľmi štátnych gymnázií. Uskutočnila sa počas pracovného seminára Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky v Rajeckých Tepliciach.
     „Som rád, že som mohol riaditeľov oboznámiť s pripravovanými zmenami vo viacerých zákonoch a otvorene s nimi o nich diskutovať. Cením si mnohé podnety, ktoré tu zazneli, a určite ich zohľadníme v rámci chystaných novelizácií,“ konštatoval minister školstva Dušan Čaplovič.