Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Informácia o rozhodnutiach vo veci podaných návrhov na zmenu sústavy študijných odborov SR

03.01.2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje, že v decembri 2013 bolo rozhodnuté o niektorých podaných návrhoch na zmenu sústavy študijných odborov Slovenskej republiky (ďalej len "sústava"), a to konkrétne: