November

P.č

Útvar

Krajina;Mesto

Dátum

Účel

Účastníci

Správa zo ZPC

1.

Sekcia vedy a techniky

Cyprus, Nikózia

5.-6.11. 2012

Účasť na konferencii "PEOPLE", Marie Curie Actions v programe Horizont 2020

Hudáková

Správa zo ZPC

2.

Sekcia regionálneho školstva

Belgicko, Brusel

7.-9.11. 2012

Účasť na 4. zasadnutí TWG ESL

Tomková

Správa zo ZPC 

3.

Sekcia regionálneho školstva

Taipei, Taiwan

8.-12.11. 2012

Rokovanie Výkonného výboru IYPT

Plesch

Správa zo ZPC

4.

Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže

Rakúsko, Viedeň

5.-6.11. 2012

Záverečné zasadnutie projektu tematickej siete Zabezpečenie kvality v celoživotnom vzdelávaní v rámci Programu celoživotného vzdelávania

Lehocká, Lazarová

Správa zo ZPC

5.

Sekcia vedy a techniky

Turecko, Izmir

5.-8.11. 2012

Účasť na bilaterálnych rokovaniach, na zasadnutiach NPC/HLG, HLG a GA EUREKA

Boháček

Správa zo ZPC

6.

Sekcia vedy a techniky

Belgicko, Brusel

7.-7.11. 2012

Účasť na rokovaní Pracovnej skupiny pre vesmír

Kutka

Správa zo ZPC

7.

Sekcia vedy a techniky

Francúzsko, Paríž

7.-8.11. 2012

Stretnutie GR ESA s nečlenskými krajinami

Kutka

Správa zo ZPC

8.

Sekcia regionálneho školstva

Cyprus, Nikózia

11.-14.11. 2012

Pracovný seminár národných koordinátorov a rokovanie Zboru reprezentantov Agentúry

Tekelová,  Štefková

Správa zo ZPC

9.

Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže

Francúzsko, Štrasburg

11.-15.11. 2012

Rokovanie Európskeho riadiaceho výboru pre mládež Rady Európy (CDEJ) a Spoločného výboru (JC)

Masárová, Chudíková

Správa zo ZPC

10.

Sekcia vedy a techniky

Belgicko, Brusel

13.-14.11. 2012

 Stretnutie zástupcov členských štátov z ministerstiev zodpovedných za národné podporné štruktúry programu Horizont 2020

Helmich

Správa zo ZPC

11.

Sekcia regionálneho školstva

Česko, Podebrady

15.-17.11. 2012

Účasť na konferencii "Dětská výživa a obezita v teorii a praxi"

Tokárová

Správa zo ZPC

12.

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ

Belgicko, Brusel

15.-16.11. 2012

Zasadnutie ESF Evaluation Partnership/Partnerstva pre hodnotenie ESF

Rosinčinová

Správa zo ZPC

13.

Sekcia vedy a techniky

Nemecko, Frankfurt nad Mohanom

18.-19.11. 2012

Účasť na zasadnutí Výboru pre riadenie výzvy v rámci iniciatívy EÚ Spoločný program vo výskume "JPND"

Pitlová

Správa zo ZPC

14.

Sekcia vedy a techniky

Rusko, Dubno

18.-25.11. 2012

Účasť na zasadnutí Pracovnej skupiny, FV a Výboru vládnych Splnomocnencov v SUJD Dubna

Dubnička

Správa zo ZPC

15.

Sekcia informatiky

Belgicko, Brusel

18.-20.11. 2012

Študijný pobyt - tvorba elektronických kníh s využitím programu iBook Author

Čopíková

Správa zo ZPC

16.

Sekcia informatiky

Belgicko, Brusel

18.-20.11. 2012

Študijný pobyt - tvorba elektronických kníh s využitím programu iBook Author

Bernáth

Správa zo ZPC

17.

Sekcia regionálneho školstva

Maďarsko, Budapešť

18.-21.11. 2012

Účasť na "Peer learning activity"

Hajdúková

Správa zo ZPC

18.

Sekcia vedy a techniky

Belgicko, Brusel

19.-21.11. 2012

Zasadnutie COST CSO

Dado

Správa zo ZPC

19.

Sekcia vedy a techniky

Taliansko, Neapol

19.-21.11. 2012

Účasť na rokovaní Rady ESA na ministerskej úrovni

Szabó, Kutka

Správa zo ZPC

20.

Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež

Poľsko, Varšava

20.-21.11. 2012

Zasadnutie predstaviteľov krajín V4 a konferencia o duálnej kariére športovcov

Babiaková

Správa zo ZPC

21.

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ

Belgicko, Brusel

26.-28.11. 2012

Účasť na zasadnutí technickej pracovnej skupiny pre ESF

Lukáčová

Správa zo ZPC

22.

Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže

Belgicko, Brusel

28.-29.11. 2012

Zasadnutie Výboru Programu celoživotného vzdelávania a Výboru pre vzdelávanie Rady EÚ

Fonodová

Správa zo ZPC

23.

Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže

Belgicko, Brusel

28.-30.11. 2012

Účasť na pravidelnom zasadnutí Výboru Programu celoživotného vzdelávania

Lehocká

Správa zo ZPC

24.

Sekcia regionálneho školstva

Francúzsko, Śtrasburg

28.11.-1.12. 2012

 Medzinárodná konferencia  Rady Európy „Ľudské práva a demokracia v akcii   pohľad vpred“
 

Ondrášová, Štrbíková

Správa zo ZPC

25.

Sekcia medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a CŽV

Belgicko, Brusel

28.-30.11. 2012

Programový výbor Mládež v akcii

Masárová

Správa zo ZPC

26.

Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež

Cyprus, Nikózia

28.11.-1.12.2012

Neformálne stretnutie riaditeľov športu EÚ

Babiaková

Správa zo ZPC

27.

Sekcia vedy a techniky

Dánsko, Kodaň

28.-30.11. 2012

 Účasť na 14. zasadnutí Správnej rady Spoločnej tvorby výskumných programov  v oblasti výskumu neurodegeneračných ochorení (Joint Programming in Neurodegeneratvive Diseases ) 

Pitlová

Správa zo ZPC

28.

Sekcia vedy a techniky

Francúzsko, Paríž

29.-30.11. 2012

Programový výbor "PB-NAV"

Badánik

Správa zo ZPC

29.

Sekcia medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a CŽV

Belgicko, Brusel

29.-30.11. 2012

Ad hoc zasadnutie Výboru pre zamestnanosť

Tatarková

Správa zo ZPC

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku