Október

P.č Útvar Krajina;Mesto

Dátum

Účel Účastníci Správa zo ZPC
1. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Francúzsko, Štrasburg 1.-3.10. 2012 Účasť na rokovaní expertnej poradnej skupiny RE k participácii detí a mládeže - indikátory Masárová Správa zo ZPC
2. Sekcia regionálneho školstva Česko, Brno 1.-3.10. 2012 Účasť na medzinárodnej konferencii "Školní stravování 2012" Tokárová Správa zo ZPC
3. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Portugalsko, Coimbra 7.-12.10. 2012 Študijná návšteva CEDEFOP Tatarková Správa zo ZPC
4. Sekcia štátnej starostlivosti o šport Belgicko, Brusel 7.-9.10. 2012 Zasadnutie pracovnej skupiny Rady EÚ pre šport Malíková Správa zo ZPC
5. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Rumunsko, Bukurešť 14.-18.10. 2012 Študijná návšteva CEDEFOP Jakubík Správa zo ZPC
6. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 15.-16.10. 2012 Zasadnutie COST CNC Dado

Správa zo ZPC 

7. Sekcia vedy a techniky Nemecko, Stuttgart 15.-18.10. 2012 Zasadnutie NRTP ETP Gregor, Medvecký Správa zo ZPC
8. Sekcia vysokých škôl Španielsko, Barcelona 8.-11.10. 2012 TCT 2A T C MEETING Maculák Správa zo ZPC
9. Sekcia vedy a techniky Francúzsko, Paríž 17.-18.10. 2012 Zasadnutie Rady ESA (Council) Kutka Správa zo ZPC
10. Sekcia vedy a techniky Taliansko, Rím 18.-19.10. 2012 Účasť na 12. zasadnutí Správnej rady iniciatívy  Spoločnej tvorby výskumných programov Pitlová Správa zo ZPC
11. Sekcia vedy a techniky SR, Bratislava 18.-19.10. 2012 Konferencia "Smart Specialization" Šándor Správa zo ZPC
12. Sekcia štátnej starostlivosti o šport Poľsko, Krakov 19.-20.10. 2012 Stretnutie delegátov Poľska a Slovenska ohľadom spoločnej kandidatúry ZOH v roku 2020 Čambal Správa zo ZPC
13. Sekcia regionálneho školstva Francúzsko, Paríž 21.-24.10. 2012 Účasť na Economic and Development Review Committee Kadlečíková Správa zo ZPC
14. Sekcia vysokých škôl Cyprus, Nikózia 21.-23.10. 2012 Zasadnutie generálnych riaditeľov pre vysoké školy členských štátov Európskej únie Plavčan Správa zo ZPC
15. Sekcia vedy a techniky Španielsko, Barcelona 22.-24.10. 2012 25. zasadnutie Správnej rady Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy Pitel Správa zo ZPC
16. Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Cyprus, Nikózia  22.-25.10. 2012 Účasť na pravidelnom zasadnutí Technickej pracovnej skupiny pre ESF Lukáčová Správa zo ZPC
17. Sekcia vedy a techniky Nemecko, Hamburg 23.-25.10. 2012 Účasť na 12. zasadnutí rady European XFEL GmbH Sovák, Saksl Správa zo ZPC
18. Sekcia medzinárodnej spolupráce Nemecko, Mníchov 24.-26.10. 2012 Účasť na 19. zasadnutí zmiešanej slovensko-bavorskej komisie Malíková, Valkovič Správa zo ZPC
19. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 24.-26.10. 2012 Zasadnutie Výboru pre vzdelávanie Rady EÚ Belovič Správa zo ZPC
20. Sekcia vedy a techniky Švajčiarsko, Ženeva 29.-31.10. 2012 Zasadnutie výboru LHC RRB CERN Hlaváčiková Správa zo ZPC
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku