Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

September

P.č Útvar Krajina;Mesto

Dátum

Účel Účastníci Správa zo ZPC
1. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 2.-3.9. 2012 Účasť na pracovnej skupine Mládež pri Rade EÚ Michalovič

Správa zo ZPC

2. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 3.-5.9. 2012 Zasadnutie Európskej technologickej platformy v oblasti minerálov Kočiš Správa zo ZPC
3.