September

P.č Útvar Krajina;Mesto

Dátum

Účel Účastníci Správa zo ZPC
1. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 2.-3.9. 2012 Účasť na pracovnej skupine Mládež pri Rade EÚ Michalovič

Správa zo ZPC

2. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 3.-5.9. 2012 Zasadnutie Európskej technologickej platformy v oblasti minerálov Kočiš Správa zo ZPC
3.            
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku