Jún

P.č Útvar Krajina;Mesto

Dátum

Účel Účastníci Správa zo ZPC
1. Sekcia regionálneho školstva Belgicko, Brusel 3.-6.6. 2012

Účasť na 2. zasadnutí tematickej pracovnej skupiny pre vzdelávanie v ranom detstve a starostlivosti (ECEC)

Hajdúková Správa zo ZPC
2. Sekcia vedy a techniky Francúzsko, Paríž 3.-7.6. 2012 Zasadnutie pracovnej skupiny NESTI v rámci OECD Mosná Správa zo ZPC
3. Sekcia vedy a techniky Írsko, Dublin 5.-7.6. 2012 Zasadnutie COST CSO Dado Správa zo ZPC
4. Sekcia vedy a techniky Rakúsko, Viedeň 6.-8.6. 2012 Účasť na 55. zasadnutí výboru OSN Kudela Správa nepredložená
5. Sekcia štrukturálnych fondov EÚ  Maďarsko, Budapešť 7.-8.6. 2012 Účasť na konferencii "Príprava na EÚ 2014 - 2020, 3. ročník medzinárodnej konferencie o hodnotení" Rosinčinová, Uhrínová Správa zo ZPC
6. Kancelária ministra Česko, Uherský Brod 8.-8.6. 2012 Pracovné stretnutie s Ing. Jiří Rosenfeld, CSc., Rechtoríková Správa nepredložená
7. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Francúzsko,Strasburg 10.-14.6. 2012 Účasť na Programovom výbore mládeže Rady Európy Masárová, Pokorný Správa zo ZPC
8. Sekcia regionálneho školstva Francúzsko, Paríž 10.-12.6. 2012 Účasť na 11. zasadnutí výboru pre predškolské vzdelávanie a starostlivosť (ECEC) Hajdúková Správa zo ZPC
9. Sekcia vedy a techniky Dánsko, Kodaň 11.-12.6. 2012 Účasť na workshope Hluchý

Správa zo ZPC

10. Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Belgicko, Brusel 11.-14.6. 2012 Účasť na zasadnutí technickej pracovnej skupiny a Výboru pre ESF Halčínová Správa zo ZPC
11. Sekcia financovania a rozpočtu Dánsko, Aarhus 12.-16.6. 2012

Účasť na seminári o inováciách a podnikaní v zelenom odbornom vzdelávaní a výcviku organizovaný EUROPEA

Sládečková Správa zo ZPC
12. Sekcia vedy a techniky Francúzsko, Paríž 12.-14.6. 2012 Účasť na rokovaní Rady ESA Kutka Správa zo ZPC
13. Sekcia vedy a techniky Nemecko, Hamburg 13.-14.6. 2012 11. zasadnutie "the European XFEL Council" Saksl Správa zo ZPC
14. Sekretariát Akreditačnej komisie Česko, Praha 13.-15.6. 2012 Účasť na spoločnom zasadnutí AK SR a AK ČR Holická Správa zo ZPC
15. Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Belgicko, Brusel 13.-15.6. 2012

Účasť na seminári Hodnotenie pomocou metódy kontrafaktuálu a účasť na zasadnuí ESF Evaluation Partnership

Lukáčová Správa zo ZPC
16. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Rakúsko, Viedeň 13.-14.6. 2012 Účasť na konferencii o rozvoji partnerstiev v rámci Stratégie pre Dunajský región Štěpánková, Hrapková Správa nepredložená
17. Sekcia vedy a techniky Dánsko, Horsens 13.-15.6. 2012 Výbor EK pre európsky výskumný priestor Demková Správa nepredložená
18. Sekcia vedy a techniky Francúzsko, Paríž 14.-15.6. 2012 Výkonný výbor IIR Tomlein Správa zo ZPC
19. Sekcia vedy a techniky Taliansko, Rím 14.-15.6. 2012 Účasť na stretnutí GR ESA  s nečlenskými krajinami ESA Kutka Správa zo ZPC
20. Sekcia vedy a techniky Dánsko, Kodaň 14.-15.6. 2012 Účasť na 97. zasadnutí BoG JRC Kováčová Správa zo ZPC
21. Sekcia vedy a techniky SR, Bratislava 17.-19.6. 2012 Konferencia APVV SR Šándor Správa zo ZPC
22. Sekcia vedy a techniky Švajčiarsko, Ženeva 17.-22.6. 2012 Účasť na zasadnutí Rady CERN Sitár Správa zo ZPC
23. Sekcia vysokých škôl Belgicko, Brusel 18.-19.6. 2012 Odborný seminár- Uznávanie odborných kvalifikácií a zručností z tretích štátov, výzvy a možnosti Jančárová Správa zo ZPC
24. Sekcia vedy a techniky Maďarsko, Budapešť 19.-22.6. 2012 Účasť na 4. zasadnutí NPC/HLG EUREKA Kováčová, Boháček Správa zo ZPC
25. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 25.-26.6. 2012 Účasť na tréningu k implementácii programu Eurostars Kováčová Správa zo ZPC
26. Sekcia štátnej starostlivosti o šport Belgicko, Brusel 26.-27.6. 2012 3. zasadnutie expertnej skupiny EÚ "Šport, zdravie, účasť" Babiaková Správa zo ZPC
27. Sekcia regionálneho školstva Veľká Británia, Cambridge 27.-29.6. 2012

Konferencia Cambridge English Forum

Obžerová Správa zo ZPC
28. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 27.-29.6. 2012 Účasť na zasadnutí Výboru pre vzdelávanie Rady EÚ Belovič Správa zo ZPC
29. Sekcia vedy a techniky Španielsko, Barcelona 28.-29.6. 2012 Účasť na 24. zasadnutí Správnej rady F4E Pitel Správa zo ZPC
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku