Máj

P.č Útvar Krajina;Mesto

Dátum

Účel Účastníci Správa zo ZPC
1. Sekcia vedy a techniky Nemecko, Berlín 2.-4.5. 2012 Účasť na konferencii ""ISS Symposium 2012" Kutka, Bella Správa zo ZPC
2. Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Cyprus, Larnaka 2.-5.5. 2012 Účasť na konferencii "Európska sieť pre oblasť nezamestnanosti mladých" Paľková, Lukáčová Správa zo ZPC
3. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Nemecko, Berlín 2.-4.5. 2012

Účasť na zasadnutí riadiacej rady programu PIAAC

Štěpánková Správa zo ZPC
4. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 3.-4.5. 2012 Pravidelné zasadnutie Výboru Programu celoživotného vzdelávania Lehocká

Správa zo ZPC

5. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 3.-4.5. 2012 Účasť na workshope Spoločného podniku ENIAC Fábiková, Mosná Správa zo ZPC
6. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 3.-8.5. 2012 Študijná návšteva vyplývajúca z Programu spolupráce s Flámskym spoločenstvom Ferenčík Správa zo ZPC
7. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 3.-8.5. 2012

Študijná návšteva vyplývajúca z Programu spolupráce s Flámskym spoločenstvom

Fukasová, Madzíková, Vassová, Pokorný  Správa zo ZPC
8. Sekcia štátnej starostlivosti o šport Belgicko, Brusel 6.-9.5. 2012 Rokovanie ohľadom aktualizácie programu bilaterálnej spolupráce v oblasti športu s Flámskom Malíková, Babiaková Správa zo ZPC
9. Sekcia informatiky Portugalsko, Lisabon 7.-9.5. 2012 Stretnutie k projektu eQNet Ondrejkovič Správa zo ZPC
10. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 7.-8.5. 2012 Programový výbor Mládež v akcii Masárová Správa zo ZPC
11. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 7.-8.5. 2012 Účasť na neformálnom seminári "HORIZONT 2020" Cimbáková Správa nepredložená
12. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 7.-9.5. 2012 Valné zhromaždenie  EFFRA-ETP Gregor Správa zo ZPC
13. Sekcia vysokých škôl Španielsko, Getxo 8.-11.5. 2012 Účasť na plánovanom stretnutí koordinátorov projektu 7. rámcového programu Európskej únie MANUNETII Maculák Správa zo ZPC
14. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Dánsko, Kodaň 8.-11.5. 2012

Účasť na konferencii „25 rokov programu Erasmus – dosiahnuté úspechy a budúce perspektívy“ a účasť na záverečnej konferencii projektu tematickej siete „Zručnosti pre budúcnosť“

Belovič, Lehocká Správa zo ZPC
15. Sekcia vysokých škôl Belgicko, Brusel 10.-11.5. 2012

Stretnutie národných kontaktných bodov

Jančárová Správa zo ZPC
16. Kancelária štátneho tajomníka Belgicko, Brusel 10.-11.5. 2012 Zasadnutie Rady EÚ Chudoba Správa nepredložená
17. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Srbsko, Rtanj 11.-15.5. 2012 Študijná návšteva, vyplývajúca z Dohody o spolupráci medzi MŠVVaŠ SR a MMaŠ SrR v oblasti práce s mládežou na roky 2012-2016 Ferenčík Správa zo ZPC
18. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Srbsko, Belehrad 11.-15.5. 2012 Študijná návšteva, vyplývajúca z Dohody o spolupráci medzi MŠVVaŠ SR a MMaŠ SrR v oblasti práce s mládežou na roky 2012-2016 Masárová + 8 osôb Správa zo ZPC
19. Sekcia vedy a techniky USA, Pittsburgh 12.-20.5. 2012 Účasť na súťaži a workshope Cimbáková Správa nepredložená
20. Sekcia vedy a techniky Česko, Brno 13.-14.5. 2012 Seminár - Stratégie inteligentnej špecializácie v českých a slovenských regiónoch Kováčová Správa zo ZPC
21. Sekcia vedy a techniky SRN, Hamburg 14.-17.5. 2012 Účasť na zasadnutí “ The Scientific Advisory Committee, the European XFEL“ Saksl

Správa zo ZPC 

22. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 14.-16.5. 2012 Účasť na 2. zasadnutí pracovnej skupiny štatistických korešpondentov Helsinskej skupiny EK - Ženy vo vede Mosná Správa zo ZPC
23.  Osobný úrad  Česko, Ostrava 14.-16.5. 2012   Účasť na konferencii Kvalita - Quality 2012  Gašparovič, Blaho  Správa zo ZPC
24. Sekcia štrukturálnych fondov EÚ  Česko, Brno 14.-14.5. 2012 Účasť na seminári "Stratégia inteligentnej špecializácie v českých a slovenských regiónoch" Hudec, Uhrínová Správa zo ZPC
25. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Malta 17.-25.5. 2012

Študijná návšteva v rámci projektu „Information Right now“

Csúr Správa zo ZPC
26. Sekcia regionálneho školstva Česko, Pardubice 21.-24.5. 2012 Účasť na konferencii "Školní stravování 2012" Tokárová Správa zo ZPC
27. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Česko, Praha 21.-24.5. 2012

Podpísanie Protokolu o spolupráci v oblasti práce s mládežou medzi MŠVVaŠ SR a MŠMT ČR

Masárová, Michalovič, Hajtmánková, Škrabský, Gallo  Správa zo ZPC
28. Sekcia vedy a techniky Nemecko, Darmstadt 22.-23.5. 2012 Zasadnutie výboru ESA PB-EO (Programme Board on Earth Observation) Kutka Správa zo ZPC
29. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 22.-23.5. 2012 Účasť na 15. zasadnutí skupiny pre ľudské zdroje a mobilitu výskumných pracovníkov Hudáková Správa zo ZPC
30. Sekcia regionálneho školstva Belgicko, Brusel 23.-25.5. 2012

3.zasadnutie tematickej pracovnej skupiny (TWG)  Early School Leaving (ESL)

Tomková Správa zo ZPC
31. Sekcia regionálneho školstva Slovinsko, Ljubljana 23.-25.5. 2012 Pravidelné polročné pracovné stretnutie zástupcov členských krajín Agentúry Tekelová Správa zo ZPC
32. Sekcia informatiky Belgicko, Brusel 23.-25.5. 2012 Riadiaci výbor EUN Ondrejkovič Správa zo ZPC
33. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 23.-24.5. 2012

Účasť na zasadnutí Skupiny na vysokej úrovni pre  spoločnú tvorbu výskumných programov

Pitlová Správa zo ZPC
34. Sekcia vedy a techniky Francúzsko, Grenoble 25.-31.5. 2012 Účasť na zasadnutí Rady jadrových rezonancií ESRF ako zástupca konzorcia CENTRALSYNC  Miglierini Správa zo ZPC
34.  Sekcia vedy a techniky  Belgicko, Brusel  23.-23.5. 2012  Zastúpenie SR na medzinárodnom stretnutí IMI  Valentová  Správa nepredložená 
35. Kancelária ministra Rechtoríková 26.-26.5. 2012 Účasť na záverečnom programe Akadémie sociálnej demokracie a odovzdávanie certifikátov absolventom v ak. roku 2011/2012 Rechtoríková Správa nepredložená
36. Sekcia regionálneho školstva Rakúsko, Viedeň 29.-31.5. 2012

Aktívna účasť na výberovom konaní aces Selection Meeting, hodnotenie medzinárodných projektov stredoeurópskych škôl

Obžerová Správa zo ZPC
37. Sekcia vedy a techniky Island, Reykjavík 30.-31.5.   2012    Účasť na ERA NET kick off mítingu (výzva 7.RP - ERANET-2011-RTD) Hudáková, Kočiš Správa zo ZPC
38. Sekcia regionálneho školstva Česko, Zlín 30.-31.5. 2012

Aktívna účasť na celorepublikovom seminári s medzinárodnou účasťou – Dítě v krizi

Tomková Správa zo ZPC
39. Kancelária štátneho tajomníka Belgicko, Brusel 31.-31.5. 2012 Zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť, časť Výskum  Chudoba Správa zo ZPC
40. Sekcia štátnej starostlivosti o šport Dánsko, Kodaň 31.5.-1.6. 2012 Zasadnutie riaditeľov zodpovedných za oblasť športu členských štátov EÚ Čambal, Malíková Správa zo ZPC
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku