Apríl

P.č Útvar Krajina;Mesto

Dátum

Účel Účastníci Správa zo ZPC
1. Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Francúzsko, Paríž 1.-6.4. 2012 Účasť na seminári "Technical Assistance for European Structural Funds" Džuganová Správa zo ZPC
2. Kancelária ministra Francúzsko, Paríž 1.-3.4. 2012 IMHE GOVERNING BOARD MEETING Mederly Správa nepredložená
3. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 2.-4.4. 2012 Účasť na pracovnej skupine Mládež pri Rade EÚ Michalovič Správa nepredložená
4. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 9.-10.4. 2012 Účasť na spoločnom výbore pre vzdelávanie, mládež a šport pri Rade EÚ Michalovič

Správa zo ZPC

5. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Švédsko, Uppsala, Štokholm 10.-13.4. 2012 Účasť na študijnej ceste v rámci projektu EACEA Hašková, Laššák Správa nepredložená
6. Sekcia medzinárodnej spolupráce Česko, Praha 11.-12.4. 2012 Výberové konanie štipendistov Višegrádskeho fondu Slugeňová, Mattoš

Správa zo ZPC

7. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Rakúsko, Viedeň 12.-12.4. 2012 Účasť na seminári v rámci spolupráce CECE Tomengová, Minns Správa zo ZPC
8. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 15.-16.4. 2012 Účasť na spoločnom výbore pre vzdelávanie, mládež a šport pri Rade EÚ Michalovič Správa zo ZPC
9. Sekcia regionálneho školstva Poľsko, Varšava 15.-17.4. 2012 Účasť na konferencii "Efektívne riadenie na lokálnej úrovni " organizovanej v rámci projektu OECD "Riadenie komplexných vzdelávacích systémov" Repovský, Lukáčová  Správa zo ZPC
10. Sekcia vedy a techniky Francúzsko, Paríž 15.-18.4. 2012 Účasť na zasadnutí Výboru OECD Demková Správa nepredložená
11. Sekcia vedy a techniky Maďarsko, Debrecín 16.-19.4. 2012 Účasť na 3. zasadnutí NTC/HLG EUREKA Boháček, Kováčová Správa zo ZPC
12. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 16.-17.4. 2012 Seminár Výboru pre vzdelávanie Rady EÚ Tatarková Správa zo ZPC
13. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 16.-16.4. 2012 Rokovanie pracovnej skupiny pre výskum G13 Helmich Správa zo ZPC
14. Sekcia vedy a techniky Francúzsko, Paríž 17.-18.4. 2012 Zasadnutie ESA PB-EO (Programme Board on Earth Observation) Kutka Správa zo ZPC
15. Sekcia regionálneho školstva Veľká Británia, Oxford 17.-21.4. 2012 Zasadnutie Najvyššej rady EŠ Obžerová Správa zo ZPC
16. Sekcia medzinárodnej spolupráce Maďarsko, Budapešť 17.-18.4. 2012 Výberové konanie štipendistov Višegrádskeho fondu Slugeňová Správa zo ZPC
17. Sekcia vysokých škôl Rumunsko, Bukurešť 18.-27.4. 2012  Konferencia ministrov k Bolonskému procesu Plavčan, Vozár, Habán, Tilesch Správa zo ZPC
18. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 19.-20.4. 2012 Účsť na zasadnutí Výboru pre vzdelávanie Rady EÚ Belovič Správa zo ZPC
19. Sekcia vedy a techniky Nemecko, Hamburg 19.-20.4. 2012 Účasť na zasadaní In Kind Comm. XFEL. Molokáč Správa zo ZPC
20. Sekcia vedy a techniky Dánsko, Odense 22.-25.4. 2012 Účasť na konferencii "Smerom k európskemu modelu pre zodpovedný výskum a inovácie" Demková Správa nepredložená
21. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Dánsko, Kodaň 22.-24.4. 2012 Rokovanie riaditeľov členských štátov EÚ zodpovedných za rozvoj odborného vzdelávania Juriga Správa nepredložená
22. Sekcia štátnej starostlivosti o šport Belgicko, Brusel 23.-24.4. 2012 Zasadnutie expertnej skupiny EÚ "Športové štatistiky" Mravec Správa zo ZPC
23. Sekcia vedy a techniky Švajčiarsko, Ženeva 23.-25.4. 2012 Zasadnutie LHC RRB CERN Hlaváčiková Správa zo ZPC
24. Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Chorvátsko, Dubrovník 23.-25.4. 2012 Účasť na seminári Jakubek Správa nepredložená
25. Sekcia vysokých škôl Francúzsko, Paríž 24.-27.4. 2012 Účasť na RR CERI, seminár CERI Jurkovič Správa nepredložená
26. Sekcia regionálneho školstva Rakúsko, Graz 25.-28.4. 2012 Účasť na 21. zasadnutí Správnej rady ECML Obžerová Správa zo ZPC
27. Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Nemecko, Berlín 25.-27.4. 2012 Účasť na stretnutí "Technical Assistance for European Structural Funds" Ščevíková, Kuštek Správa zo ZPC
28. Sekcia medzinárodnej spolupráce Poľsko, Varšava 25.-27.4. 2012 Výberové konanie štipendistov Višegrádskeho fondu Malacká Správa zo ZPC
29. Sekcia vedy a techniky Francúzsko, Paríž 25.-27.4. 2012 Účasť na rokovaní pracovnej skupiny pre výskumné inštitúcie a ľudské zdroje Hudáková Správa nepredložená
30. Kancelária ministra Francúzsko, Paríž 25.-27.4. 2012 Education Policy Committee Meeting Mederly Správa nepredložená
31. Sekcia vedy a techniky NSR, Hamburg 26.-27.4. 2012 Zasadnutie AFC XFEL Sovák Správa zo ZPC
32. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 26.-26.4. 2012 Účasť na 2-nd Meeting of the ESFRI „Social and Cultural Innovation Strategy Working Group“ Výrost Správa zo ZPC
33. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 26.-26.4. 2012 Účasť na neformálnom zasadnutí k ERA Framework Demková Správa nepredložená
34. Sekcia regionálneho školstva Česko, Benešov 27.-29.4. 2012 Účasť na konferencii "Fórum výchovy ke zdraví XV" Tomková Správa zo ZPC
35. Sekcia regionálneho školstva Švajčiarsko, Ženeva 30.4.-2.5. 2012 Obhajoba SR vo Výbore OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva Ondrášová Správa zo ZPC
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku