Marec

P.č Útvar Krajina;Mesto

Dátum

Účel Účastníci Správa zo ZPC
1. Sekcia regionálneho školstva Belgicko, Brusel 1.-3.3. 2012 Medzinárodná konferencia Early School Leaving a 2.zasadnutie tematickej pracovnej skupiny (TWG)  Early School Leaving (ESL) Tomková Správa zo ZPC
2. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Srbsko, Belehrad 4.-7.3. 2012 Stretnutie k príprave akčných plánov spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a MMŠ Srbskej republiky, vyplývajúce z bilaterálnej dohody o spolupráci v oblasti mládeže Masárová, Chudíková, Škrabský, Pokorný Správa zo ZPC
3. Sekretariát Akreditačnej komisie Česko, Příbram 5.3.2012 Administratívno-organizačné zabezpečenie návštevy stálej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie Holická

Správa zo ZPC

4. Sekcia vedy a techniky Česko, Praha 5.3.2012 Účasť na konferencii "THE U.S. - CZECH INNOVATION CONFERENCE: EXPLORING THE INNOVATION OPPORTUNITY" Cimbáková Správa nepredložená
5. Sekcia regionálneho školstva Francúzsko, Strasbourg 6.-9.3. 2012 Účasť na medzivládnom seminári "Multilingvizmus v triedach" Obžerová Správa zo ZPC
6. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 7.-8.3. 2012 Pracovná skupina pre mládež pri Rade EÚ  Michalovič Správa zo ZPC
7. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 7.-8.3. 2012 Účasť na zasadnutí Skupiny na vysokej úrovni pre spoločnú tvorbu výskumných programov Pitlová Správa zo ZPC
8. Sekcia regionálneho školstva Belgicko, Brusel 11.-13.3. 2012 Účasť na zasadnutí tematickej pracovnej skupiny pre vzdelávanie v ranom detstve a starostlivosti (ECEC) Hajdúková Správa zo ZPC
9. Sekcia vedy a techniky Švajčiarsko, Ženeva 11.-16.3. 2012 Účasť na zasadnutí Rady CERN Sitár Správa zo ZPC
10. Sekcia vysokých škôl Belgicko, Brusel 11.-12.3. 2012 Zasadnutie Pracovnej skupiny "Establishments and Services" Rady Európskej Únie Kaczová Správa zo ZPC
11. Sekcia informatiky Belgicko, Brusel 12.-13.3. 2012 Pracovná skupina k digitálnym kompetenciám Kubincová Správa zo ZPC
12. Sekcia štátnej starostlivosti o šport Belgicko, Brusel 12.-13.3. 2012 ZASADNUTIE EXPERTNEJ SKUPINY EÚ "DOBRÉ RIADENIE V ŠPORTE" Križan Správa nepredložená
13. Sekcia regionálneho školstva Rakúsko, Viedeň 12.-16.3. 2012 Účasť na 55. zasadnutí Komisie OSN pre narkotické drogy Tomková Správa zo ZPC
14. Sekcia financovania a rozpočtu Belgicko, Brusel 12.-15.3. 2012 Účasť na rokovaní Rozpočtovej komisie Európskych škôl Sobčák Správa zo ZPC
15. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 12.-15.3. 2012 Poradný výbor pre Európsky kvalifikačný rámec a skupina pre kvalitu vo vzdelávaní dospelých Juriga Správa nepredložená
16. Sekcia vedy a techniky Švajčiarsko, Ženeva 12.-16.3. 2012 Zasadnutie FC CERN, ILO Forum, INET CERN Molokáč Správa zo ZPC je uložená v papierovej forme na Sekcii medzinárodnej spolupráce
17. Sekcia vedy a techniky Francúzsko, Paríž 14.-15.3. 2012 Zasadnutie Rady ESA (Council) Kutka Správa zo ZPC
18. Sekcia štátnej starostlivosti o šport Srbsko, Belehrad 14.-16.3. 2012 12. konferencia ministrov zodpovedných za šport Rady Európy Križan, Sepeši Správa nepredložená
19. Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Belgicko, Brusel 15.-16.3. 2012 Zasadnutie Partnerstva pre hodnotenie ESF Rosinčinová Správa zo ZPC
20. Kancelária ministra Francúzsko, Paríž 16.-20.3. 2012 AHELO NPM training a AHELO GNE meeting OECD Mederly Správa nepredložená
21. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Dánsko, Kodaň 18.-21.3. 2012 Účasť na stretnutí riaditeľov zodpovedných za mládež a Mládežníckej konferencii Masárová, Michalovič Správa zo ZPC
22. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 18.-19.3. 2012 Zasadnutie CSO a NCC Dado Správa zo ZPC
23. Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Nemecko, Berlín 18.-21.3. 2012 Účasť na 7. Európskom sympóziu Uhrínová Správa nepredložená
24. Sekcia vysokých škôl Dánsko, Kodaň 18.-20.3. 2012 Zasadnutie Bologna Follow Up Group  Plavčan Správa zo ZPC
25. Sekcia vedy a techniky Dánsko, Kodaň 19.-22.3. 2012 40. zasadnutie ESFRI Fóra Sovák Správa zo ZPC
26. Sekcia vedy a techniky Česko, Praha 19.-21.3. 2012 Účasť na "Epos Preparatory Phase Regional Conference" Cimbáková Správa nepredložená
27. Sekcia vysokých škôl Ukrajina, Kyjev 20.-22.3. 2012 Stretnutie v súvislosti s uzavretím bilaterálnej dohody o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní Kaczová, Jančárová, Madarásová, Mlsnová Správa zo ZPC
28. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 21.-23.3. 2012 Účsť na zasadnutí Výboru pre vzdelávanie Rady EÚ Belovič Správa zo ZPC
29. Sekcia vedy a techniky Rusko, Dubna 21.-28.3. 2012 Účsť na zasadnutí Pracovnej skupiny pre finančné otázky pri predsedovi Výboru vládnych splnomocnencov Dubnička Správa zo ZPC
30. Sekcia štátnej starostlivosti o šport Belgicko, Brusel 20.-21.3. 2012 Účasť na rokovaní spojená s prijatím informácií o nových trendoch v agende Športu a zdravia Melek Správa zo ZPC
31. Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Belgicko, Brusel 20.-22.3. 2012 Účasť na zasadnutí technickej pracovnej skupiny a Výboru pre ESF Halčínová Správa zo ZPC
32. Sekcia vedy a techniky Taliansko, Rím 22.-23.3. 2012 Účasť na 11. zasadnutí Správnej rady iniciatívy Spoločnej tvorby výskumných programov "Kultúrne dedičstvo a globálne zmeny: nová výzva pre Európu" Pitlová Správa zo ZPC
33. Sekcia vedy a techniky Rakúsko, Viedeň 23.-23.3. 2012 Workshop na tému "Príprava krajiny na vstup do ESA" Cimbáková, Kutka Správa zo ZPC
34. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 25.-26.3. 2012 Prvé zasadnutie Pracovnej  skupiny pre mládež pri Rade EÚ Michalovič Správa zo ZPC
35. Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Česko, Brno 26.-26.3. 2012 Návšteva Stredoeurópskeho technologického inštitútu - CEITEC Klinda, Bruncko, Kojdiakova, Hrudkay Správa zo ZPC
36. Sekcia vedy a techniky Poľsko, Varšava 26.-26.3. 2012 Stretnutie ministrov k návrhu programu "Horizont 2020" Demková, Helmich Správa zo ZPC
37. Sekcia medzinárodnej spolupráce Francúzsko, Štrasburg 26.-30.3. 2012 Výkonná rada pre vzdelávaciu politiku a prax Rady Európy (CDPPE) Hupková, Malacká Správa zo ZPC
38. Sekcia vedy a techniky Španielsko, Barcelona 27.-28.3. 2012 Účasť na 22. zasadnutí Správnej rady F4E Pitel Správa zo ZPC
39. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Maďarsko, Budapešť 27.-30.3. 2012

Rokovanie Európskeho riadiaceho výboru pre mládež Rady Európy (CDEJ) a Spoločného výboru (JC)

Masárová Správa zo ZPC
40. Sekcia vysokých škôl Česko, Telč 27.-27.3. 2012 Stretnutie v súvislosti s uzavretím bilaterálnej dohody o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní Plavčan, Kaczová, Jančárová, Mlsnová, Galan Správa zo ZPC
41. Sekcia informatiky Nemecko, Berlín 28.-31.3. 2012 Získanie informácií o eTwinningovej sieti a vízia jej fungovania na roky 2014 - 2020 Turóciová Správa zo ZPC
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku