Február

P.č Útvar Krajina;Mesto

Dátum

Účel Účastníci Správa zo ZPC
1. Kancelária štátneho tajomníka Belgicko, Brusel 1.2.2012 Rokovanie s DG CLIMA Sapák

Správa zo ZPC 

2. Sekcia medzinárodnej spolupráce Nemecko, Berlín 1.-3.2. 2012 Preverenie činnosti pôsobenia lektorátu na Inšitúte slavistiky Humboldtovej univerzity Lajčiaková

Správa zo ZPC 

3. Sekretariát vedúceho služobného úradu Dánsko, Kodaň 1.-2.2. 2012 Ministerská konferencia a zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť, časť Výskum Siváček, Cimbáková, Šándor Správa zo ZPC
4. Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Veľká Británia, Edinburgh 5.-10.2. 2012 Študijná návšteva cez CEDEFOP Dingová Správa zo ZPC
5. Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Belgicko, Brusel 6.-9.2. 2012 Účasť na zasadnutí technickej pracovnej skupiny ESF a Výbor pre ESF Lukáčová, Kollárčik Správa zo ZPC
6. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 6.-7.2. 2012 Účasť na prezentácii výskumnej stratégie EÚ v neurodegeneračných ochoreniach Pitlová Správa nepredložená
7. Sekcia vedy a techniky Nemecko, Hamburg 7.-9.2. 2012 10. zasadnutie "European XFEL Council" Saksl, Sovák Správa zo ZPC
8. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 7.-8.2. 2012 Účasť na rokovaní Pracovnej skupiny pre vesmír Kutka Správa zo ZPC
9. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 9.-10.2. 2012 Zasadnutie Výboru pre Európsky výskumný priestor ERAC Demková Správa nepredložená
10. Kancelária ministra Belgicko, Brusel 9.-10.2. 2012 Účasť na zasadnutí Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport Jurzyca, Zachar Správa zo ZPC
11. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 15.2.2012 Zasadnutie Rady verejných orgánov ENIAC JU Donoval Správa zo ZPC
12. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 15.-16.2. 2012 Účasť na stretnutí pracovnej skupiny EK pre kompetencie dospelých Štěpánková Správa nepredložená
13. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 22.-24.2. 2012 Účasť na zasadnutí Výboru pre vzdelávanie Rady EÚ Belovič, Michalovič Správa zo ZPC
14. Sekcia medzinárodnej spolupráce Rakúsko, Viedeň 23.2.2012 Účasť na zasadnutí riadiaceho grémia Akcie Rakúsko - Slovensko (ARS) Valkovič Správa zo ZPC
15. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Francúzsko, Paríž 26.-28.2. 2012 OECD program pre medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC) Pathóová Správa zo ZPC
16. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 27.-28.2. 2012 Otvorenie nového cyklu európskej spolupráce vo vzdelávaní dospelých Juriga Správa nepredložená
17. Sekcia vedy a techniky Francúzsko, Paríž 29.2.-1.3. 2012 Účasť na 78. zasadnutí programovej rady "PB-NAV" ESA Kutka Správa zo ZPC
18. Sekcia štátnej starostlivosti o šport Rakúsko, Viedeň 29.2.2012 Konzultácie ohľadom športového satelitného účtu SR v rámci expertnej skupiny EÚ "Športové štatistiky" Mravec Správa zo ZPC
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku