Január

 

P.č Útvar Krajina;Mesto

Dátum

Účel Účastníci Správa zo ZPC
1. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 5.-6.1. 2012  Výbor pre vzdelávanie Michalovič

Správa zo ZPC 

2. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Ukrajina, Kyjev 10.-12.1. 2012 Prezentácia twinningového návrhu SR pre projekt celoživotného vzdelávania Pathóová Správa zo ZPC
3. Sekcia informatiky Veľká Británia, Londýn 11.-13.1. 2012 Získanie informácií o digitálnom obsahu Ondrejkovič Správa zo ZPC
4. Sekcia štátnej starostlivosti o šport Rakúsko, Innsbruck 12.-14.1. 2012 Zasadnutie expertnej skupiny EÚ "Vzdelávanie a odborná príprava v športe" Malíková Správa zo ZPC
5. Sekcia štátnej starostlivosti o šport Belgicko, Brusel 15.-16.1. 2012 Zasadnutie pracovnej skupiny Rady EÚ pre šport Babiaková Správa zo ZPC
6. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 17.-19.1. 2012 Účasť na fórach EUREKA k zapájaniu sa v rámci regiónov (s orientáciou na výskum v potravinárstve) Kováčová Správa zo ZPC
7. Sekcia vysokých škôl Dánsko, Kodaň 17.-19.1. 2012 Zasadnutie Bologna Follow Up Group Plavčan Správa zo ZPC
8. Sekcia vedy a techniky Belgicko/Slovensko, Bratislava 17.-18.1. 2012 Okrúhly stôl so zástupcami Európskej komisie o novom programe EÚ pre vedu, výskum a inovácie "Horizont 2020" Šándor Správa nepredložená
9. Sekcia vedy a techniky Taliansko, Rím 18.-20.1. 2012 Účasť na 11. zasadnutí Správnej rady Spoločnej tvorby výskumných programov "JPND" Pitlová Správa zo ZPC
10. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 18.-19.1. 2012 Školenie zástupcov národných autorít k príprave ex-post Vyhlásenia záruky k Programu celoživotného vzdelávania Masárová, Lehocká Správa zo ZPC
11. Sekcia vedy a techniky Nemecko, Darmstadt 19.-20.1. 2012 Účasť na rokovaní GR ESA s nečlenskými krajinami ESA Cimbáková, Kutka Správa zo ZPC
12. Sekcia regionálneho školstva Nórsko, Oslo 22.-26.1. 2012 Účasť na zasadnutí Okrúhleho stola na tému: Starting Strong: Implementing Policies for High Quality Early Childhood Education and Care a na 10. zasadnutí výboru OECD pre predškolské vzdelávanie a starostlivosť (ECEC) Repovský, Hajdúková Správa zo ZPC
13. Sekcia vedy a techniky Maďarsko, Sopron 23.-26.1. 2012 Účasť na 2. zasadnutí NPC/HLG EUREKA Kováčová Správa zo ZPC
14. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 23.-24.1. 2012 Účasť na zasadnutí ERAC Demková Správa zo ZPC
15. Sekcia vedy a techniky Nemecko, Hamburg 24.-27.1. 2012 Účasť na European XFEL Useres´Meeting 2012 Sovák, Saksl, Murín, Miglierini

Správa zo ZPC 

16. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 25.-27.1. 2012 Účasť na zasadnutí Výboru pre vzdelávanie Rady EÚ Masárová, Belovič, Hromada Správa zo ZPC
17. Sekcia vedy a techniky Nemecko, Hamburg 25.-28.1. 2012  User Meeting XFEL Molokáč Správa nepredložená
18. Kancelária štátneho tajomníka Česko, Praha 26.-26.1. 2012 Účasť na bilaterálnych rokovaniach a podpis rezortnej dohody na roky 2012-2016 v oblasti vzdelávania, mládeže a športu  Ivančo, Talajová, Slugeňová, Žiaková, Jančárová, Čamborová Správa zo ZPC
19. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 29.-31.1. 2012 Účasť na ERA konferencii a  workshop Demková Správa zo ZPC
20. Kancelária štátneho tajomníka Belgicko, Brusel 29.-31.1. 2012 Druhé zasadnutie expertnej pracovnej skupiny k podnikateľskému vzdelávaniu Havrilová Správa zo ZPC
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku