1. marca 2019, MŠVVaŠ SR - zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo - VK 7/2018


1. marca 2019, MŠVVaŠ SR - zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo - VK 7/2018
Typ súboru:pdf
Velkosť:194836
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku