» Štrukturálne fondy EÚ » Aktuality » Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“

Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“

01.04.2014
Dňa 01.04.2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“, kód výzvy OPV- 2014/2.2/01.
Komletné znenie výzvy je k dispozícii tu.