» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Aktuality » Zverejnenie tlačovej správy Centrálneho kontaktného útvaru OLAF a boj proti korupcii pre SR o podpísaní Dohody o spolupráci medzi OLAFom a Svetovou bankou

Zverejnenie tlačovej správy Centrálneho kontaktného útvaru OLAF a boj proti korupcii pre SR o podpísaní Dohody o spolupráci medzi OLAFom a Svetovou bankou

10.11.2011

Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii (OLAF BK) sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR zverejnil na svojej webovej stránke tlačovú správu o podpísaní Dohody o spolupráci medzi OLAFom a Svetovou bankou.