» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Aktuality » Zverejnenie plánovaného harmonogramu výziev na rok 2008

Zverejnenie plánovaného harmonogramu výziev na rok 2008

14.12.2007
V rubrike Výzvy na predkladanie projektov bol zverejnený plánovaný harmonogram výziev OP VaV na rok 2008. Viac...