» Aktuality » ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi oslavila 30. výročie svojho založenia

ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi oslavila 30. výročie svojho založenia

07.05.2014
 ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi oslavila 30. výročie svojho založenia
      V stredu 7. mája 2014 zavítal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič na oslavy 30. výročia založenia ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi. Slávnostná akadémia sa uskutočnila v priestoroch kina Nova. Po úvodnom slove riaditeľa školy sa prítomným prihovoril minister Dušan Čaplovič a osobne zablahoželal súčasným i bývalým pedagógom, žiakom školy aj rodičom. Slávnostná akadémia pokračovala kultúrnym programom.