Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2004 – 2006 » Zoznam zazmluvnených projektov za programové obdobie 2004 – 2006

Zoznam zazmluvnených projektov za programové obdobie 2004 – 2006

Zoznam všetkých projektov, ktoré boli zazmluvnené v rámci programového obdobia 2004 - 2006 v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje a v rámci Jednotného programového dokumentu NUTS II - Bratislava Cieľ 3.