» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2004 – 2006 » Zoznam zazmluvnených projektov za programové obdobie 2004 – 2006

Zoznam zazmluvnených projektov za programové obdobie 2004 – 2006

Zoznam všetkých projektov, ktoré boli zazmluvnené v rámci programového obdobia 2004 - 2006 v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje a v rámci Jednotného programového dokumentu NUTS II - Bratislava Cieľ 3.