» Ministerstvo » Slobodný prístup k informáciám » Zoznam utajovaných skutočností vznikajúcich v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam utajovaných skutočností vznikajúcich v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

     Zoznam utajovaných skutočností vypracovaný v zmysle Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z. z 15. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností.