» Deti a mládež » Financovanie práce s deťmi a mládežou » Programy finančnej podpory aktivít deti a mládeže na roky 2008 - 2013 » Program ADAM 1 – Podpora systematickej práce s mládežou » Zoznam registrovaných OZ - žiadateľov o dotáciu v rámci programu ADAM 1 v roku 2013

Zoznam registrovaných OZ - žiadateľov o dotáciu v rámci programu ADAM 1 v roku 2013

Zoznam_OZ_ADAM1_2013