» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Zoznam schválených a neschválených projektov » Zoznam neschválených projektov
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Zoznam neschválených projektov

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ